Công ty TMT tổ chức Khánh thành Trường đào tạo và xưởng bảo hành xe ô tô Tata.

Công ty CP ô tô TMT (TMT Motors) tổ chức Khánh thành Trường đào tạo và xưởng bảo hành xe ô tô Tata.